Foreningen Elysion

Elysion er en idealistisk forening som virker for å etablere et fast senter med omliggende økolandsby, etter universelle prinsipper for naturbasert åndsdannelse, helse og livsstil. Alle aktiviteter i regi av Elysion og dens avdelinger er nonprofitt, hvor overskuddet går til støtte av foreningen og dens virksomhet.

Foreningens ulike avdelinger tilbyr arrangements, varer og tjenester i form av konsultasjon, trening, terapi, behandling, kurs, undervisning, retreat og andre aktiviteter innen helse og helbredelse, kosthold og ernæring, økologi og permakultur, miljøhensyn, livsstil, trivsel, vitenskap, kreativitet, åndsdannelse og sosialt fellesskap, i tråd med foreningens idealer, verdier og formål. Vårt ultimative mål er å etablere et permanent oppholds- behandlings- og skoleringssenter med omliggende økolandsby i Norge. Felles for alle arrangementer, tjenester og varer som formidles er at de har til hensikt å forebygge og hele psykisk og fysisk sykdom, å stimulere til fysisk og psykisk friskhet og velvære, å bidra til større bevissthet om individ, relasjoner og miljø, samt å føre til sunnhet, harmoni og livsglede.

Hvis du støtter våre mål og aktiviteter kan du tegne medlemskap. Medlemmene utgjør et uformelt nettverk av kolleger, kunder, interessenter og venner, Elysion er ikke organisert demokratisk, men derimot teknokratisk. Det betyr at foreningens avdelinger ledes av kompetente personer innen hvert sitt felt, utpekt av styret.Foreningen har tre typer medlemmer:

Støttemedlem: Åpent for alle. Støttemedlemskap koster kr. 100 per år. Gir 10% avslag (kommer i tillegg til andre typer rabatter) på alle varer, tjenester og events i regi av Elysion, så vel som på de ulike tilbud i regi av Elysions nettverk. Man holdes også orientert om Elysions visjon.

Sentralmedlem: Åpent for alle som søker og godkjennes av styret. Man betaler ikke noe utover støttemedlemskap. Deltakelse her er mest hensiktsmessig for alle som på en eller annen måte er involvert i en av Elysions ulike aktiviteter. Sentralmedlemmer kan stemme over ulike forslag, inklusiv nye ledere. Man inviteres også med på Elysions visjon.

Styremedlem: Kun for inviterte. Disse utgjør ledelsen av Foreningen og dens ulike avdelinger. Styret er sammensatt av representanter for hver av Foreningens ni ulike seksjoner (Forening, Agora, Web, Prosjekt, Akademia, Events, Nettverk, Økonomi og Drift). Tar alle strukturelle avgjørelser på vegne av foreningen (konkrete avgjørelser for enhver sak tilfaller de autonome avdelingenes ansvarsgrupper).

Trykk HER for innmelding: Lenke kommer

Avdelingsleder og kontaktperson for Elysions medlemskapsforening: VIBECKE

Trykk på navnet for å sende e-post til en av våre representanter.

AVDELINGSLEDERE:

Forening (medlemskap): VIBECKE
Agora (nettbutikk): MAGNUS
Akademia (kurs): ALVIN
Events (retreats): SIV
Nettverk (tilbydere): KRISTIN
Prosjekt (senter): ARNE 

FAGUTVALG:
Fagtilbud: ALVIN
Kreativitet: SIV
Meny: LINN
Ernæring: MAGNUS
Helse: MARIUS

DRIFTSKONTAKTER:
Drift: ALVIN
Markedsføring: KRISTIN
Økonomi: ABI
Styret: VIBECKE
Webdesign: LASSE
Teknisk: ARNE

KONTAKTDETALJER:

Post: Postboks 18 Maaseskjæret,
5841 Bergen
Epost: KONTAKT
Telefon: 56905096 / 98894141
Kontonr: 12540566605 (Cultura Bank)
Org.nr: 995611449